Schoolvertrouwenspersoon

Werkwijze Schoolvertrouwenspersoon (stappenplan) 2019-2020

Je kunt een beroep doen op de Schoolvertrouwenspersoon (SVP), als je door iemand binnen school ernstig bedreigd of beledigd wordt, als je op school gepest wordt of seksueel benaderd wordt op een manier die jouw grens overschrijdt*.

Werkwijze van de SVP:

1) Opvang:
de SVP is altijd direct te benaderen op school, via de mail of via het schooltelefoonnummer.
de SVP luistert naar je klacht en
maakt duidelijk wat hij/zij voor je kan betekenen.

2) Klacht:
als je dat wilt, formuleert de SVP samen met jou de klacht,
verwijst bij klachten in de thuissituatie door naar leerlingenondersteuning op school en
meldt een (vermoeden van een) klacht, zoals boven bedoeld bij*, bij het bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon.

3) Vervolgstappen:
de SVP bespreekt mogelijke vervolgstappen in samenspraak met jou. Deze kunnen bv zijn:
een bemiddelingsgesprek
de klacht (samen met jou) neerleggen bij de schoolleiding
de klacht (samen met jou) indienen bij het bestuur
de klacht (samen met jou) indienen bij de externe vertrouwenspersoon
aangifte doen bij de politie/justitie.

4) Keuze:
de mogelijke gevolgen van elke vervolgstap worden met jou besproken en
jij kiest zelf een passende vervolgstap.

5) Begeleiding:
de SVP kan je helpen bij het op papier zetten van de klacht en
de SVP staat je bij in het klachtproces.

6) Afhandeling:
de SVP volgt, in samenspraak met jou, hoe jouw klacht wordt behandeld.

Schoolvertrouwenspersonen bij het Valuascollege:

Voor Havo-VWO: mevrouw S. Zeegers en de heer K. Beurskens
Voor VMBO: mevrouw V. Canoij en meneer C. Bosman
Mail of bel ze als je een gesprek met ze wilt. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon aanspreken.

Geweld in huiselijke kring:
Veilig Thuis: www.vooreenveiligthuis.nl of telefoon 0800 - 2000
(Zeden)politie: 0900 – 8844
Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900 – 111 3 111
Externe vertrouwenspersoon: de heer J. Raedts, Postbus 270, 5900 AG Venlo
 

In het protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie staan gegevens over de procedure en begeleiding.

 

 • Veronique Canoy, vmbo onderbouw
  (vcanoij@ogvo.nl)
 • Cor Bosman, vmbo bovenbouw
  (cbosman@ogvo.nl)
 • Sandra Zeegers, h/v 
  (szeegers@ogvo.nl)
 • Klaas Beurkens, h/v 
  (klabeurskens@ogvo.nl)

Een leerling kan alleen of samen met een vriend(in) met hem of haar contact opnemen op school of thuis. De Schoolvertrouwenspersoon kan niet alleen geraadpleegd worden door leerlingen, maar ook door ouders/verzorgers en personeel. Jaarlijks wordt een folder aan de leerlingen verstrekt over de schoolvertrouwenspersonen. Wat ze doen, wat je mag verwachten en wie ze zijn.  

Bekijk de werkwijze van de schoolvertrouwenspersonen.