Schoolvertrouwenspersoon

 

Je kunt een beroep doen op de Schoolvertrouwenspersoon, als je door iemand binnen school ernstig bedreigd of beledigd wordt, of seksueel benaderd wordt op een manier die jouw grens overschrijdt.
In het protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie staan gegevens over de procedure en begeleiding.

 

 

Op het Valuascollege zijn een viertal schoolvertrouwenspersonen voor leerlingen werkzaam:

 • Veronique Canoy, vmbo onderbouw
  (vcanoij@ogvo.nl)
 • Cor Bosman, vmbo bovenbouw
  (cbosman@ogvo.nl)
 • Sandra Zeegers, h/v onderbouw
  (szeegers@ogvo.nl)
 • Klaas Beurkens, h/v bovenbouw
  (klabeurskens@ogvo.nl)

Een leerling kan alleen of samen met een vriend(in) met hem of haar contact opnemen op school of thuis. De Schoolvertrouwenspersoon kan niet alleen geraadpleegd worden door leerlingen, maar ook door ouders/verzorgers en personeel. Jaarlijks wordt een folder aan de leerlingen verstrekt over de schoolvertrouwenspersonen. Wat ze doen, wat je mag verwachten en wie ze zijn.  

Bekijk de werkwijze van de schoolvertrouwenspersonen.