Rouw- en verliesverwerking op school

Wanneer jongeren een verlies in het gezin meemaken, zoals overlijden of echtscheiding, verandert er nogal wat in hun leven.

Uit onderzoek blijkt dat veel van deze jongeren zich alleen voelen in deze situatie en dat dit ook invloed heeft op het functioneren op school.

Op het Valuascollege kunnen jongeren deelnemen aan een lotgenotengroep begeleidt door twee hiervoor opgeleide docenten.

De lotgenotengroep heeft de volgende doelen:

  • delen van ervaringen, gedachten en gevoelens
  • creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid
  • vergroten van communicatiemogelijkheden in en buiten school
  • actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie
  • plek besef in de nieuwe situatie
  • werken aan besef dat je ouders altijd je ouders blijven, wat er ook gebeurt.
  • vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde
  • vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid.
  • uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om om te gaan met het verlies.
  • het gevoel krijgen weer enige grip te hebben op de situatie.


Bijeenkomsten
De groep zal bestaan uit maximaal tien leerlingen en leerlingen kunnen aangemeld worden via de mentor.
Voorafgaande aan deze bijeenkomsten worden de ouders in een ouderavond geïnformeerd over de lotgenotengroep.

De begeleiders zijn:
Merlijn van Moorsel
Anita Vossen