Remedial teacher

 

Leerlingen met leerproblemen kunnen hulp krijgen van een remedial teacher.

Het doel van remedial teaching
- De leerling in staat stellen om zelfstandig zijn of haar schoolcarrière te doorlopen.
- De sterke kanten van de leerling zo optimaal mogelijk in te zetten om minder sterke kanten te ondersteunen.
- De leerling compenserende strategieën aan te leren.
- In kaart te brengen welke faciliteiten de leerling nodig heeft.
Uitgangspunt is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de leerling zodat de leerling er in de dagelijkse praktijk ook iets aan heeft.


 
De remedial teachers zijn:

 
mevrouw. M. Terburg, mterburg@ogvo.nl
 
mevrouw. D. Klij-Jacobs (MSEN), djacobs@ogvo.nl

mevrouw. V. van Opbergen (MSEN),  vvopbergen@ogvo.nl

mevrouw T. Hoek (MSEN), thoek@ogvo.nl

Dyslexiecoach mevrouw M. Schwillens mschwillens@ogvo.nl