Pestprotocol

Pesten op school kan een enorme impact hebben. Als je gepest wordt kan je je steeds onzekerder gaan voelen. Je kunt zelfs gaan denken dat je waardeloos bent. Je kunt ook alle vertrouwen in de mensen om je heen verliezen. Of je heel erg eenzaam gaan voelen. Je kunt hier als je eenmaal volwassen bent nog steeds last van hebben.

Word jij gepest op school (of ben je ooit gepest) en denk je wel eens dat het leven voor jou niet meer hoeft? Dat het beter zou zijn als je er niet meer bent? Het is heel belangrijk dat je over je gedachten praat. Dat lucht op en helpt. Praat met iemand in je omgeving of (anoniem) met 113.

Lees er hier meer over

Bekijk het pestprotocol.

Coördinatoren:
Je kunt je ook richten tot onze medewerkers waar je gemakkelijk kunt praten over het probleem:

  • voor havo/vwo: de heer Tim van den Berg, tvdberg@ogvo.nl
  • voor vmbo: de heer Cor Bosman, cbosman@ogvo.nl