Pestprotocol

Bekijk het pestprotocol.

Coördinatoren:

  • voor havo/vwo: de heer Tim van den Berg, tvdberg@ogvo.nl
  • voor vmbo: de heer Cor Bosman, cbosman@ogvo.nl