Mentor

Elke klas vmbo, havo en vwo heeft een mentor. Hij of zij is de eerste begeleider van de leerling, beheert de persoonlijke gegevens en heeft nauw contact met ouders/verzorgers, vakdocenten en andere begeleiders. Er zijn informatieve ouderavonden waarop de mentor aanwezig is en er zijn tien-minutengesprekken voor individuele contacten met ouders/verzorgers.