Leerlingcoach

De leerlingcoach krijgt vanuit het ondersteuningsteam de opdracht om een leerling te begeleiden. De problemen moeten altijd school- en leer-gerelateerd te zijn.
Er wordt een handelingsplan opgesteld in overleg met de leerling, de ouders en de mentor.

De leerlingcoach koppelt tijdens een voortgangsgesprek de opbrengst van het coaching traject terug naar alle betrokkenen.