Dyslexie

Klankbordgroep dyslexie

Op het Valuascollege wordt gewerkt met klankbordgroepen. Doel daarvan is om meningen en ervaringen uit te wisselen, om daarmee onderwijs, opvoeding en zorg naar een hoger niveau te brengen.
Ook voor dyslexie is er zo’n klankbordgroep. Ouders, leerlingen en medewerkers van school, die zich specifiek bezig houden met de begeleiding van kinderen met dyslexie, komen 2 á 3 keer per jaar bij elkaar.
Hier worden dan ervaringen uitgewisseld over de begeleiding, de werking van Claroread, bestelling digitale boeken, maken van toetsen, etc. Kortom, alles waar de leerlingen mee te maken krijgen op school en thuis. Ervaringen van ouders en leerlingen worden dus nadrukkelijk meegenomen.
Een van de ouders heeft zitting in de OR. Tijdens de bijeenkomsten van de OR wordt kort de inhoud van de klankbordgroep besproken. Hierbij is ook de directie van de school aanwezig, zodat ook zij op de hoogte blijven.
De ouders, die deel uitmaken van de klankbordgroep zullen ook zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens informatieve bijeenkomsten over dyslexie, die de school organiseert, om indien gewenst vanuit het ouderperspectief vragen te beantwoorden.
Op dit moment maken 5 ouders deel uit van de klankbordgroep. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het dan via de mail weten.
valuasdyslexie@gmail.com
 

Bekijk het protocol met betrekking tot dyslexie.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de dyslexiecoaches
voor havo/vwo: mevrouw M. Schwillens (MSchwillens@ogvo.nl)
voor vmbo: mevrouw M. Terburg (mterburg@ogvo.nl) of  mevrouw D. Jacobs (djacobs@ogvo.nl)