Contactgroep dyslexie

De werkgroep
De werkgroep bestaat uit een zestal ouders. Ieder schooljaar zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die de werkgroep komen versterken, dit omdat er ieder jaar één of meerdere leerlingen door natuurlijk verloop het Valuascollege verlaten en die ouders dan niet meer bij de school betrokken zijn.
De werkgroep vergadert iedere twee maanden, maximaal vier keer per jaar.
Een tweetal ouders behoudt het contact met de RT-ers, zij overleggen ook iedere twee maanden met hen. Dit gebeurt dan altijd na de vergadering van de werkgroep.
Een ouder zorgt voor het contact tussen school, ouders, leerlingen en de werkgroep.


Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep is om opgedane ervaringen vast te leggen en uit te breiden zodat ouders en leerlingen, die daar behoefte aan hebben, daar gebruik van kunnen maken (vraagbaakfunctie).
De werkgroep is ook een spreekbuis voor ouders richting school, om dyslexie op de agenda te houden en treedt ook op als klankbord voor de dyslexiecoördinator en de RT-ers voor wat betreft het beleid en uitvoering van activiteiten op het gebied van dyslexie.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de werkgroep dyslexie dan kunt u contact opnemen met  valuasdyslexie@gmail.com.