Contactgegevens

Onze contactgegevens:

Bezoekersadres:
Valuascollege
Craneveldstraat 33, 5914 SG Venlo
E-mailadres: info-vlc@ogvo.nl

 

Correspondentieadres:
Valuascollege
Postbus 321, 5900 AH Venlo
E-mailadres: info-vlc@ogvo.nl 

Wilt u contact opnemen met een docent? Klik hier 

Leveranciersadres:
Valuascollege
Hogeweg 24, 5911 EB Venlo
Tel: 077-3590400
Fax: 077-3590499

Om een efficiëntere verwerking en betaling van de inkoopfacturen goed te regelen vragen wij u om alle facturen die betrekking hebben op onze school te sturen naar het volgende postadres:

Valuascollege, t.a.v. crediteurenadministratie Postbus 270, 5900 AG Venlo

Indien u de inkoopfacturen rechtstreeks naar onze campus stuurt, kan dit onnodige vertraging in de betaling van uw factuur veroorzaken.
Als u uw factuur digitaal aan ons stuurt, dan kunt u gebruik maken van ons mailadres:

Op al onze offerte aanvragen en/of opdrachten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van OGVO van toepassing, gedeponeerd onder nummer 41064644 d. 23-07-2014 bij de Kamer van Koophandel.