Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Tilburg University - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Tilburg University

Tijdens de ouderavonden geven onderzoekers van het ADAPT-project van Tilburg University uitleg over de onderzoeksprojecten die gaan starten.

Er zijn twee onderzoeken:

  • Het schoolonderzoek
    Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het Valuascollege en gaat over het algemene welzijn van de leerlingen. Tijdens één lesuur gaan alle leerlingen een anonieme vragenlijst invullen op de computer, waarin onder andere wordt gevraagd naar hun mentaal welbevinden en schoolbeleving. We vragen ouders van leerlingen t/m 15 jaar zo snel mogelijk het toestemmingsformulier in te vullen voor de deelname van hun kind(eren).
    U kunt hier het online toestemmingsformulier vinden. 
  • “Elk gezin is anders” onderzoek
    Het ADAPT-onderzoeksteam nodigt gezinnen (ouders/opvoeders en hun kind tussen de 12 t/m 17 jaar) uit om deel te nemen aan deze studie, wat plaats vindt buiten schooltijd. Dit onderzoek gaat over hoe en waarom opvoedingsprocessen verschillen van gezin tot gezin, zodat er een beter inzicht verkregen kan worden in hoe ouders hun opgroeiende kinderen het beste kunnen ondersteunen. Het onderzoek wordt gedaan door middel van online vragenlijsten, waar uw gezin een financiële vergoeding voor krijgt. Op de website kunt u meer informatie vinden en kunt u en uw gezin zich inschrijven voor deelname.

Deze week is het onderzoeksteam aanwezig geweest bij de eerste ouderavonden. Ook op de komende ouderavonden zijn zij nog aanwezig.

Bekijk de flyer voor meer informatie. De flyer is/wordt ook uitgedeeld tijdens de ouderavonden.

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Tilburg University - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken
Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Tilburg University - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Ga terug