Nieuws

"Vooral handhaven zo’n uitwisseling!"

Sinds vier jaar organiseert de sectie Frans een uitwisseling voor 2de/3de klassers met een collège in Angers. De Franse leerlingen komen in het voorjaar een week naar Venlo (voertaal= Engels), onze leerlingen gaan, als ze inmiddels in klas 3 zitten, in september een week naar Angers, een prachtig stad in West-Frankrijk (voertaal=Frans).

Een uitwisseling met Frankrijk door de ogen van ouders:

"Het is buiten dat het heel gezellig, leuk, leerzaam is geweest voor onze zoon en zijn uitwisselingspartner, ook voor ons als familie een prachtig, mooi, geweldig, leerzaam avontuur geweest, waar veel nieuwe inzichten zijn verkregen op gebieden van hoe leven de Fransen, hoe het er daar op school aan toe gaat, en vriendschappen zijn gegroeid."

"Voordat het Franse meisje bij ons thuis was, zag ik er erg tegenop. Een week lang een wildvreemde in mijn huis. Als dat maar allemaal goed zou gaan en als het maar klikt tussen de meiden. Ik moet zeggen het is mij 200% meegevallen."


"Mijn dochter heeft erg genoten en er zeker veel van geleerd. Onbetaalbare herinneringen om nooit te vergeten!"

"Wij hebben deze week als erg positief ervaren voor ons kind en de uitwisselingsstudent omdat ze beiden kennis maken met een andere cultuur, andere gewoontes en communicatie en omdat communicatie in een andere taal noodzakelijkerwijs veel beoefend werd."

"Het voelde na de eerste avond al alsof we een derde kind erbij hadden."

"Vooral handhaven zo’n uitwisseling!"
Nieuwsgierig waarover ze dit precies gezegd hebben?

Sinds vier jaar organiseert de sectie Frans een uitwisseling voor 2de/3de klassers met een collège in Angers. De Franse leerlingen komen in het voorjaar een week naar Venlo (voertaal= Engels), onze leerlingen gaan, als ze inmiddels in klas 3 zitten, in september een week naar Angers, een prachtig stad in West-Frankrijk (voertaal=Frans). In deze twee weken tijd leren leerlingen meer dan in een maand school zeggen wij, docenten, vaker onderling. Ze doen vaardigheden voor het leven op, leren zelfstandig functioneren in een totaal vreemde omgeving. Leerlingen ervaren deze weken als zeer intensief maar ook zeer bijzonder: afscheid nemen in oktober gaat dan ook regelmatig gepaard met vele tranen:
Een goede uitwisselingsschool vinden is echter erg moeilijk. Er moet vertrouwen over en weer zijn. De docenten moeten met elkaar overweg kunnen en de kinderen moeten bij elkaar passen. In de samenwerking met 'la Madeleine, verloopt dat alles heel goed. De Franse ouders (die hun kind als eerste 'afstaan') geven elk jaar erg blij te zijn met de Nederlandse ouders. En ook omgedraaid horen we, in oktober, positieve verhalen van onze ouders. Dat stimuleert ons, ondanks het vele werk, om door te gaan.

Nu zijn er dit jaar voor het eerst, op dit moment, nog te weinig inschrijvingen om de uitwisseling door te kunnen laten gaan. Graag brengen we dan ook nog een keer de uitwisseling onder de aandacht, en vragen we u deze thuis, met uw zoon/dochter, nog eens bespreken. Wij, van onze kant, zullen dat ook doen met de leerlingen van de tweede klassen.
We zouden het ontzettend spijtig vinden als we de opgebouwde relatie met 'la Madeleine', een fijne veilige school, op zullen moeten geven. Hopelijk rollen er nog genoeg inschrijvingen binnen op uiterlijk 30 november om de uitwisseling ook in dit vijfde jaar door te kunnen laten gaan.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze uitwisseling, mail dan gerust naar de twee organiserende docenten.

Voor verdere informatie en inschrijving, klik 'hier'.

Ga terug