Nieuws

Schoolstewards - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Schoolstewards

Het Valuascollege is een omgeving die leerlingen helpt om te leren voor later. Ook moeten leerlingen zich prettig voelen in onze school. In dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. Zo kunnen we samen trots zijn op een mooie, schone en veilige school. In dit kader past ook het trainen en coachen van leerlingen in hun rol van schoolsteward.

Schoolstewards zijn speciaal getrainde leerlingen. Zij houden in de pauze toezicht in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Taken van een steward zijn: het voorkomen van vernielingen, leerlingen wegsturen op plekken waar ze niet mogen komen en in de gaten houden of er geen rommel wordt gemaakt. Stewards spreken waar nodig hun medeleerlingen aan op hun gedrag. Als gastheer of gastvrouw van de school benaderen zij de andere leerlingen op basis van gelijkwaardigheid en op een positieve toon.

De training is gericht op de waarden en normen binnen onze school en gekoppeld aan de leefregels die we op grond hiervan hebben vastgesteld. De leerlingen leren hoe zij iemand op de juiste manier kunnen aanspreken. Door een omgeving te creëren waarin elkaar aanspreken normaal is, gaan leerlingen automatisch positiever reageren als zij aangesproken worden, zo leert de ervaring. Tijdens de praktijkles oefenen de leerlingen diverse praktijksituaties aan de hand van rollenspellen. Na de training weten de leerlingen:

  • Wat is de reden van de invoering van de schoolsteward?
  • Wie wordt er steward?
  • Wat doet een steward?
  • Wat levert dit de leerling op?
  • Wat wordt er van de leerling verwacht?
  • Wat kunnen andere leerlingen van de steward verwachten?

Volgende week worden alle eerstejaars leerlingen geïnformeerd over het schoolsteward project. Alle 2e jaars leerlingen worden volgende week getraind om de schoolstewardrol te kunnen volbrengen.

De stewards staan er niet alleen voor en worden vanzelfsprekend goed ondersteund. Pedagogische conciërges van de verschillende leefgebieden in de school staan hen bij en nemen maatregelen als de leerlingen niet ingaan op het verzoek van de stewards. 

Ga terug