Nieuws

Oproep kandidaten oudergeleding CMR - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Oproep kandidaten oudergeleding CMR

We willen u graag op de hoogte stellen dat er met ingang van 1 augustus 2019 twee vacatures in de oudergeleding van de Campus Medezeggenschapsraad (CMR) van het Valuascollege ontstaan. Ouders hebben de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor een nieuwe periode van drie jaar. Middels deze brief willen wij u nader informeren over het lidmaatschap bij de CMR.

Ouders hebben de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor een nieuwe periode van drie jaar.

Middels deze brief willen wij u nader informeren over het lidmaatschap bij de CMR.

Ga terug