Nieuws

Onthulling plaquette Tweede Wereldoorlog - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Onthulling plaquette Tweede Wereldoorlog

De plaquette met de namen van leerlingen van het Sint-Thomascollege die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen is tijdens de verbouwing van het Valuascollege in 2004 op de zolder van het oude gedeelte van de school opgeslagen. De gedenkplaat is na dertien jaar herplaatst en wordt op 17 mei onthuld.

De plaquette werd in 1945 ingemetseld in de gepleisterde muur van de gang op de eerste verdieping van het schoolgebouw van het Sint-Thomascollege. De natuurstenen plaat heeft nu een plaats gekregen in de oorspronkelijke buitenmuur in de risaliet op de eerste verdieping van de nieuwbouw van het Valuascollege.

De bijeenkomst ter gelegenheid van de onthulling van de herplaatste plaquette op woensdag 17 mei begint om 15.30 uur in het restaurant van het Valuascollege.

In de periode van de Tweede Wereldoorlog verloor het Sint-Thomascollege twaalf leerlingen. Vier kwamen er om in een concentratiekamp (Alfons Berger, Frans Coehorst, Mart Driessen en Pim Luijpen), vier bij het bombardement op de Venlose Maasbruggen op vrijdag 13 oktober 1944 (Stephan Geuljans, Josef Peeters, Hans Schnebbelié en Hugo de Vries), twee bij andere bombardementen (Nico Broeke bij de Fokkerbombardementen op 17 juli 1943 in Amsterdam en Wim van Velzen bij het bombardement in Horst op 12 oktober 1944, hij overleed een dag later). Wiel Groeneveld verloor eind 1944 het leven bij zijn poging de Maas over te zwemmen naar bevrijd gebied (Blerick) en Giel Niessen in maart 1945 bij het spelen met oorlogstuig in het dan al bevrijde Helden.

Oud-docent Nederlands Carel van Nisselroy heeft ruim een jaar onderzoek gedaan naar de achtergrond van de omgekomen leerlingen. Hij wilde meer weten dan alleen de namen. Omdat op de achtergrond de geschiedenis van het Sint-Thomascollege in de oorlogstijd speelt, heeft hij ook onderzocht wat er met de school gebeurde toen de Duitsers de gebouwen eind september 1941 invorderden. Hij bracht in kaart op welke plaatsen in Venlo de leerlingen les kregen en waar de kloosterlingen (het Sint-Thomascollege was een school van de paters Augustijnen) en de juvenisten (leerlingen die op het internaat zaten en priester wilden worden) verbleven. Over het onderzoek schreef Van Nisselroy een uitgebreid document dat als titel draagt “Meer dan twaalf namen”. Hij zal op 17 mei een inleiding houden.

Personen die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel aanwezig willen zijn, dienen zich liefst voor 10 mei op te geven bij Ellen Knipsael.


“Zij zijn uit ons midden, maar deze herinneringsplaat zal ons helpen hun beeld in ons te bewaren.”
(Pater drs. M. Nieuwhof, rector Sint-Thomascollege: Toespraak bij de onthulling, 30 oktober 1945)Foto: Frans Schuurmans

Ga terug