Nieuws

Nederlandse schrijfster bezoekt Valuascollege - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Nederlandse schrijfster bezoekt Valuascollege

Op woensdag 25 september a.s. komt JENNEFER MELLINK, een Nederlandse schrijfster van jeugdliteratuur, onze school bezoeken.

Zij bezoekt 4 klassen op deze dag: 2 klassen van het vmbo en 2 klassen van het havo/vwo. Op het vmbo bezoekt ze onze 3 en 4 thavo-klas; op het havo/vwo zal een 3 havo en een 3 vwo-klas met een bezoek worden vereerd. De bezoeken vinden plaats in de leslokalen van de betreffende klassen en nemen één lesuur per klas in beslag.

Jennefer Mellink zal tijdens haar lesbezoek aandacht schenken aan haar boeken en leven als schrijver van jeugdliteratuur, haar motieven, de terugkerende thema’s in haar boeken en de plus- en minpunten van het schrijversschap.

Haar bezoek staat in samenhang met het landelijk project ‘LITERATOUR’. Dit project, opgezet door ‘de Schrijverscentrale’ en de bibliotheken, vindt al enkele jaren in september plaats voor scholen in het voortgezet onderwijs, waarbij één van de activiteiten is dat gerenommeerde schrijvers scholen bezoeken. Dit alles ter bevordering van de leesvaardigheid en stimulering van het leesplezier van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De groepen die bezocht worden zijn in de lessen Nederlands voorbereid op haar komst en hebben vragen bedacht die tijdens haar bezoek aan de orde kunnen komen.

WIJ VERHEUGEN ONS OP HAAR KOMST EN HOPEN OP EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET LEESPLEZIER VAN ONZE LEERLINGEN!!

Ga terug