Nieuws

Loting Praagreis - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Loting Praagreis

Er hebben zich meer leerlingen opgegeven voor de Praagreis dan er meekunnen. Daarom is er een loting nodig. Deze is openbaar en toegankelijk voor alle leerlingen die zich voor de Praagreis hebben opgegeven.

De loting vindt plaats op woensdag 22 november a.s. om 12.50 uur in lokaal 21.04. Als je uitgeloot wordt kom je op de reservelijst.

Ga terug