Nieuws

Inspiratiedag F-brugklassen - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Inspiratiedag F-brugklassen

De klassen 1F1 en 1F2 van de tweejarige gymnasium brugperiode hebben dinsdag 29 oktober as. hun eerste zogenoemde inspiratiedag. Deze dag volgende de leerlingen geen reguliere lessen, maar werken ze de hele dag aan het thema: de invloed van ruimtevaart op het menselijke lichaam. Na een inleidend filmpje gaan de brugklassers in groepjes op zoek naar antwoorden op de vraag welke gevolgen gewichtloosheid heeft op de bloedssomloop, het skelet, de spieren en het evenwichtsorgaan. Iedere groep richt zich op één onderwerp. Bij elk onderwerp hoort een experiment die deze invloed laat zien.

Vervolgens gaan de leerlingen naar Theater de Maaspoort in Venlo waar de Nederlandse astronaut
Andre Kuijpers in zijn ruimtevaartshow vertelt over zijn ervaringen in de ruimte. Hierbij hebben ze
de mogelijkheid vragen te stellen aan Andre Kuijpers, waarbij ze natuurlijk antwoord kunnen krijgen
op die vragen die ze nog niet beantwoord hadden over hun thema. Niemand kan die vragen beter
beantwoorden dan de astronaut die een half jaar lang gewichtloos is geweest toen hij in het
International Space Station rondjes rond de aarde draaide.
Na afloop van de show, terug op school, maken de groepjes een powerpoint presentatie over hun
onderwerp waarna ze deze presentaties aan de klas laten zien. Daarna is de eerste inspiratiedag
voorbij. Maar over een tijdje staat de tweede inspiratiedag voor de deur. Die zal dan gaan over een
heel ander thema.

Ga terug