Nieuws

Inschrijving DELF Scolaire '21 gestart - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Inschrijving DELF Scolaire '21 gestart

Het hebben van internationaal erkende taalcertificaten vergroot later enorm je kans op de arbeidsmarkt. Valuascollege biedt de mogelijkheid om je daarbij te begeleiden o.a. voor het vak Frans. Dit zijn de zogenaamde, in heel Europa bekende, DELF Scolaire certtificaten.

Afgelopen vijftien jaar hebben wij leerlingen de kans geboden om deel te nemen aan deze examens. Veel leerlingen van onze school hebben al een Delf Scolaire-diploma op zak. Ook dit jaar willen wij alle leerlingen die dit ambiëren de kans bieden om deel te nemen aan een Delf Scolaire examen.
In deze brief volgt informatie over het examen betreffende Delf Scolaire. De docenten geven het niveau aan waarop elke individuele leerling examen kan doen.

Wat is Delf?
Delf examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma waarmee de mate van taalbeheersing aangetoond wordt. DELF staat voor “Diplôme d’Etudes en Langue Française”. Delf examens bestaan op 4 verschillende niveaus van het Europees Referentie Kader (ERK): A1, A2, B1, B2.

Organisatie van Delf Scolaire
De inhoud (niet het niveau) van het toetsmateriaal en de examens is aangepast aan de belevingswereld van de doelgroep. “L’Institut français” is belast met de organisatie van de Delf Scolaire-examens in Nederland. Op vastgestelde data in elk schooljaar bestaat de mogelijkheid om een examen te doen. Dit jaar is dat op woensdag 10 maart en zaterdag 13 maart 2021.De schriftelijke examens zijn op woensdagochtend onder schooltijd en het mondeling is op zaterdag en net als vorige jaren wordt het Valuascollege examenlocatie.

De kosten voor deelname bedragen:
voor een A1-examen 70 Euro;
voor een A2-examen 85 Euro;
voor een B1-examen 115 Euro;
voor een B2-examen 130 Euro.

De school is wederom bereid de helft van deze kosten voor haar rekening te nemen.

Inhoud en voorbereiding van de examens
Bij een Delf examen worden de 4 taalvaardigheden getoetst: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Voor elke vaardigheid zijn 25 punten te behalen.
Om zich voor te bereiden op het examen is het belangrijk dat leerlingen bereid zijn zelfstandig aan de slag te gaan met Franstalig materiaal (de examenopgaven zijn namelijk geheel in het Frans gesteld). De leerlingen uit de onderbouw krijgen een oefenboek van hun docent Frans. Daarnaast krijg je regelmatig tips en informatie via je schoolmailadres toegezonden.
Houd je schoolmail dus goed in de gaten!
Je eigen docent Frans zal proberen (al naar gelang de hoeveelheid inschrijvingen) met elke leerling één à twee keer het mondeling te oefenen. Het spreekt echter voor zich dat persoonlijke motivatie en initiatief erg belangrijk is.
 

Inschrijving
Leerlingen die van plan zijn deel te nemen aan het examen kunnen dat kenbaar maken door zich hier in te schrijven tot uiterlijk 11 december 2020. 

Mevr. van der Giesen-Grégoire neemt de organisatie van Delf Scolaire voor haar rekening. Zij regelt de centrale inschrijving van al onze leerlingen.
Echter: de einddatum van inschrijving bij het instituut dat de toetsen verzorgt, kan niet overschreden worden.

De sectie Frans

V. van der Giesen-Grégoire
Y. Schoolmeesters
P. Brand
S. van Erp
M. van Moorsel
I. de Jong

Let op bij het inschrijven:
Laat uw zoon of dochter inloggen bij Google Chrome met zijn/haar eigen ogvo-account. Bijvoorbeeld: mjansen@ogvo.nl
Bij meerdere kinderen in één gezin: herhaal bij het tweede kind opnieuw de hele inschrijving; per ogvo-account kan immers maar één inschrijving plaatsvinden.

 

Ga terug