Nieuws

Gezonde leefstijl bij de ISK - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Gezonde leefstijl bij de ISK

In de week voor de herfstvakantie vond bij de ISK de week van de ‘gezonde leefstijl’ plaats. Een week met allerlei activiteiten rondom gezondheid.

Er was aandacht voor gezonde voeding, sporten, mentaal welzijn, maar ook gezond social media gebruik was een onderdeel. De leuke kanten van social media werden besproken maar ook de gevaren ervan. Leerlingen kregen veel goede voorbeelden en tips om op een veilige manier social media te gebruiken.

Ook hielden we de jaarlijkse ‘Gedenkdag.’ Dit keer niet met alle leerlingen in de kantine, maar met de eigen klas in een lokaal. Veel leerlingen moeten familie en vrienden uit het land van herkomst dagelijks missen. Om iedereen de ruimte te geven om stil te staan bij hun mooie en minder mooie herinneringen, vulden leerlingen de ‘gedenkboom’ met deze dierbare herinneringen. Ook werd geluisterd naar mooie woorden, liedjes en muziek in heel veel verschillende talen.

Op donderdag was er aandacht voor gezonde voeding en werden de leerlingen verrast met een gezonde lunch. Deze lunch werd beschikbaar gesteld vanuit de catering van het Valuascollege en het Sportbedrijf Venlo. Mmm…
Ook tijdens reguliere lessen werd aandacht besteed aan de gezonde leefstijl. De ‘Schijf van vijf’ werd besproken en er was aandacht voor de mentale gezondheid via mindfulness. Tijdens de lessen handvaardigheid werden tafeltennisbatjes gemaakt die de leerlingen gebruikten tijdens de challenges bij de gymles.

Wij wensen iedereen een gezonde toekomst toe!


 

Ga terug