Nieuws

Europese workshop op het Valuascollege - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Europese workshop op het Valuascollege

Afgelopen vrijdag 6 december was er een speciale workshop over de Europese Unie voor de leerlingen maatschappijwetenschappen van 5 VWO.

"We begonnen de dag met iedereen in een groot lokaal, de trainers van CUBE stelden zich aan ons voor en vertelden wat we vandaag allemaal zouden gaan doen. Het leuke aan de CUBE trainers was dat ze uit verschillende Europese landen kwamen. We werden in 3 groepen verdeeld en moesten nadenken over een aantal vraagstukken.

Over de vraag op welke manier wij zelf een rol zouden kunnen spelen in de Europese politiek en over wat ons ervan weerhoudt mee te doen in de politiek? Bij mijn groep waren er in totaal 6 genoemde redenen waarom wij nog niet meededen in de (Europese)politiek. Per reden werd er vervolgens een groepje gevormd en gingen we nadenken over hoe we dit konden verbeteren, dus hoe we ervoor konden zorgen dat kinderen meer geïnteresseerd worden in de politiek. Vervolgens moest iedereen zijn ideeën pitchen en werd het beste idee gekozen om aan Vera Tax te presenteren.

De drie gekozen ideeën mochten we in de middag presenteren aan Europarlementariër Vera Tax. Mevrouw Tax was enthousiast over de ideeën en deed zelfs de toezegging dat ze haar best gaat doen het verlagen van de stem leeftijd van 18 naar 16 in het verkiezingsprogramma van de PvdA te krijgen.
Tijdens de presentaties mochten leerlingen uit het publiek konden vragen stellen en ontstond er een goede discussie.

We sloten het gesprek met Vera tax af met een groepsfoto en ze nodigde ons uit voor een bezoek aan het Europees parlement in Brussel. Dus wordt vervolgd!!"

Geschreven door: Guusje Koster

Ga terug