Nieuws

Corona en eindexamenklassen - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Corona en eindexamenklassen

De geplande toetsen voor examenklassen gaan door volgens planning. Wij zorgen voor 1,5m afstand en dus extra afnameruimtes en surveillanten. Bij vragen kun je altijd terecht bij je mentor. Wij wensen iedereen veel succes! Mentoren versturen dit bericht ook per app en mail.

______________________________________________________

Bericht van 16 december 2020

Zoals jullie in de toespraak van de minister-president hebben kunnen vernemen, gaat Nederland vanaf 16 december tot en met 19 januari 2021 in een strenge lockdown. Voor de scholen in het voortgezet onderwijs betekent dit dat wij vanaf 16 december tot en met zondag 17 januari overgaan op online onderwijs, met een aantal uitzonderingen: eindexamenleerlingen, schoolexamens in de voorexamenjaren (PTA-vakken), praktijklessen in het vmbo, leerlingen in kwetsbare posities en leerlingen van ouders met vitale beroepen.

Deze maatregelen, zo kort op de kerstvakantie, hebben een forse weerslag op het onderwijs. Het
kabinet heeft zo lang mogelijk ingezet op het openhouden van de scholen en blijft zich inspannen om
scholen te helpen bij het voorkomen en terugdringen van achterstanden. Daarom krijgen wij de ruimte
om de dagen tot aan de kerstvakantie te gebruiken om het onderwijs op afstand goed vorm te geven.

Wat betekent dat concreet voor de scholen van OGVO? Dat kunnen jullie verder lezen in de brief die via app en Magister is verstuurd.

Voor nu: let op julie gezondheid en tot binnenkort!

Ga terug