Nieuws

Boeken inleveren voor eindexamenleerlingen op 25 juni - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Boeken inleveren voor eindexamenleerlingen op 25 juni

Eindexamenleerlingen met Natuurkunde, Scheikunde of Biologie in hun pakket hebben extra boeken gekregen van Valuascollege voor deze vakken. Deze zijn eigendom van Valuascollege en moeten daarom ook weer ingeleverd worden. Voor 5H leerlingen is dit het 4H boek van het desbetreffende vak. Voor 6V leerlingen is dit het 4V en 5V boek van het desbetreffende vak. De inleverplaats is lokaal 21.01 (laboratorium). Een van de toa's zal de boeken innemen. De dag van inleveren is maandag 25 juni 2018.

Binnenkort kunnen alle leerlingen hun boeken weer inleveren (op 2 en 3 juli). Zij ontvangen een bericht in hun mail met daarop de plaats en tijd om hun boeken in te leveren.

Tip: vanDijk (de boekenleverancier) stuurt alle leerlingen een instructie en een inleverformulier. Op dit formulier staan alle in te leveren leermiddelen. 

Bekijk alvast het schema

Ga terug