Nieuws

Aandacht voor eenzaamheid bij en onder jongeren - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Aandacht voor eenzaamheid bij en onder jongeren

Het Valuascollege vindt het belangrijk om leerlingen te ondersteunen in hun algemene ontwikkeling, hun algemeen welzijn en hun gezondheid. Om die reden heeft het Valuascollege zich verbonden met de visie en de beweging van de Positieve Gezondheid. Waarbij we naast de algemene ontwikkeling, een beroepenoriëntatie, naast gezonde voeding, sport en beweging, talenten ontwikkelen, ook oog voor het sociaal en mentaal welbevinden van onze leerlingen.

In de ontwikkeling tot jongvolwassen komen jongeren voor verschillende pittige uitdagingen te staan. Ook sociaal gezien moeten jongeren hun eigen weg (leren) vinden, Zij gaan ervaren en nadenken over hoe zij zich ‘moeten’ en ‘willen’ verhouden tot anderen. Zij proberen aansluiting te vinden, vriendschappen te ontwikkelen. Net als volwassenen willen ze erbij horen en zich verbonden voelen met anderen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar als het te weinig lukt, kunnen jongeren zich alleen, onbegrepen of buitengesloten gaan voelen. Dit kan hun welzijn en ontwikkeling ernstig gaan belemmeren. Hoewel de oorzaak van een ervaren gemis heel verschillend kan zijn (bijvoorbeeld door pesten, identiteitsvragen, gezinsproblemen, mantelzorg, armoede of rouw), is het natuurlijk voor alle jongeren van belang om te weten en te ervaren dat ze hierbij ondersteund kunnen worden en dat ze er niet alleen voor staan.

Om het thema ‘eenzaamheid bespreekbaar te maken’ aandacht te geven, hebben de leerlingen van de afdeling Zorg & Welzijn twee gastlessen gekregen, die door de Stichting Eenzaamheid Doorbreken zijn verzorgd. Deze stichting biedt ook coaching aan jongeren die eenzaamheid of een sociaal gemis ervaren en die dit graag met persoonlijke ondersteuning willen doorbreken.

De jongeren zijn in de gastlessen actief aan de slag gegaan met het thema eenzaamheid. Om openheid te creëren gingen de leerlingen met elkaar ‘Over de streep’. Verder hebben zij gewerkt met stellingen, zoals bijvoorbeeld; ‘Oudere mensen zijn vaker eenzaam dan jongeren’ of ‘Je bent niet eenzaam als je veel familie of vrienden hebt’.  Met een aantal oefeningen en werkvormen, zijn zij met elkaar in gesprek gegaan. De jongeren hebben hele goede ideeën aangedragen over wat ze zelf kunnen doen om een mogelijke eigen of andermans eenzaamheid te verminderen of te voorkomen. Er zijn verschillende mooie presentaties gemaakt waarin de leerlingen goede suggesties hebben geven hoe zij en wij als school, kunnen bijdragen om eenzaamheid te blijven bespreken en steun te bieden als dat nodig is!

Voor meer informatie:
https://eenzaamheiddoorbreken.nl/

Ga terug