Nieuws

4-jaarlijks onderzoek door de Inspectie van Onderwijs - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

4-jaarlijks onderzoek door de Inspectie van Onderwijs

Minstens een maal in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs alle onderwijsinstellingen in Nederland. In oktober 2018 is het onderzoek bij OGVO (Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken) uitgevoerd. Eind december 2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek vastgesteld. 15 februari wordt het definitieve onderzoek gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

In grote lijnen bevat het rapport bevindingen die met name gericht zijn op het bestuur, de kwaliteitszorg, de sturing op verbetering van het onderwijs, het nakomen van afspraken en het stellen van doelen, samenwerking en het afleggen van verantwoording. De basiskwaliteit van het onderwijs is voldoende.

OGVO neemt verantwoordelijkheid en omarmt het Inspectierapport. OGVO onderkent de verbeterpunten uit het rapport en is hard aan de slag met de verbeterplannen en het herstelplan. De basiskwaliteit van het onderwijs is op orde en OGVO heeft vertrouwen in de toekomst. We blijven vol vertrouwen kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan de leerlingen uit de regio Venlo.


Met vriendelijke groet,
Roy Palmen MME
voorzitter College van Bestuur

Ga terug