Gemengd Theoretisch Plus


Onze school combineert de Gemengde en de Theoretische Leerweg tot één Leerweg:
de Gemengde/Theoretische plus Leerweg. (GT+)

Doorstromen:
Met de GT+ stroom ben je breed opgeleid. Je kunt terecht in twee of drie sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs. Doorstroom naar de havo is ook mogelijk.

Gemengde leerweg:
In het derde leerjaar volg je een bijna vast vakkenpakket met daarin het moderne vak Technologie. In dit vak onderzoek je op een digitale weg de drie sectoren in ons onderwijs. Omdat dit onderzoek in het derde leerjaar plaatsvindt, kies je jouw sector en je vakkenpakket pas in leerjaar 4. We bereiken hiermee dus een uitstel van je keuze.

Theoretische leerweg:
Voor alle duidelijkheid: GT+ betekent beslist niet dat de Theoretische Leerweg op het Valuascollege niet bestaat. Integendeel! Uniek voor Nederland is dat de leerling binnen GT+ eigenlijk twee leerwegen (de Gemengde en de Theoretische) tegelijk doet. Dat kan doordat de leerling een extra examenvak meeneemt naar het examen.

De + :
In het vierde leerjaar kies je (naast Kunstvakken, Maatschappijleer en LO) niet zes, maar zeven eindexamenvakken. Door dit extra vak kun je, zelfs na het examen, nog kiezen voor een diploma Gemengde Leerweg of een diploma Theoretische Leerweg.

Voordelen:
GT+ heeft veel voordelen:
• Je wordt breder opgeleid zodat je kans op tijdverlies bij een verkeerde keuze bij een vervolgopleiding kleiner is. Ook is de kans op uitval een stuk kleiner.
• Je volgt een extra vak en laat zien dat je iets extra’s kunt. Dit is bij het zoeken naar een baan een voordeel.
• Bij het eindexamen heb je voordeel want je kunt soms een vak, waarvoor je een onvoldoende scoorde, laten vallen.

De weg naar havo:
Als je GT+ met succes afrondt, krijg je een diploma met een extra vak. Bovendien krijg je extra bagage mee via het vak Technologie. Bij dat vak leer je veel vaardigheden die op de havo goed kunt gebruiken. Leerlingen die bij de overstap naar 4 havo extra ondersteuning willen bij sommige vakken, krijgen hiervoor steunlessen. Hiervoor heeft de school een speciaal schakelprogramma ontwikkeld.

Meer informatie:
Mijnheer Paul Dekkers, pdekkers@ogvo.nl, tel. 077-3590400
Of bij de decanen van het vmbo.

              

Mevrouw Petra Hendriks         De heer Tom van Asselt