THavo

 

Wat?
THavo is een zesjarige leerroute die opleidt voor vmbo-t en havo.
De zesjarige leerroute zorgt, naast het behalen van een vmbo-t-diploma, voor een succesvolle overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Daarna kan in 5 havo het havo-diploma worden behaald. Het programma bereidt de leerlingen ook voor op een goede overstap naar het vervolgonderwijs (hbo).

Waarom?

Het Valuascollege wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt en talent telt. De school wil daarom het beste uit elke leerling halen. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen wel havo-kwaliteiten hebben, maar deze via het reguliere havo-traject onvoldoende kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we THavo aan.

Voor wie?

De leerroute THavo is speciaal bedoeld voor leerlingen die hun middelbare schoolcarrière starten met een advies vmbo-t of vmbo-t/havo. Deze leerlingen hebben vaak meer tijd nodig om eruit te halen wat erin zit. Het zijn leerlingen die aan het einde van de brugklas net niet toegelaten kunnen worden tot het havo of leerlingen die daar jarenlang op hun tenen zouden moeten lopen. Aan het einde van de brugklas beslist het docententeam of een leerling mag starten in het THavo. 
 
Hoe?

De leerroute start in de tweede klas. De leerstof van het vmbo-t wordt uitgebreid met havo-leerstof. Er wordt aandacht besteed aan de havo-manier van denken, werken en toetsen. De leerlingen hebben extra lessen Nederlands, wiskunde, Engels en Duits. Frans wordt niet aangeboden. Daarnaast krijgen de THavo-leerlingen extra lessen SLOB (Studie Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Hier wordt de nadruk gelegd op de studie- en de beroepskeuze én aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dit alles zorgt voor een succesvolle overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo.
 
Samenwerking

Het Valuascollege realiseert deze zesjarige leerroute in samenwerking met externe partners uit o.a. het bedrijfsleven en het hbo. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn van brugklas, via het havo-diploma naar een succesvolle hbo-carrière.
 

Contactpersoon:
Ilse Dewael (projectleider THavo) idewael@ogvo.nl