Gymnasium-plus

Het gymnasium van het Valuascollege biedt niet alleen Latijn en Grieks, maar veel meer. Om de gymnasiast op maat te bedienen werken we met ingang van het volgend schooljaar op 2 gymnasium veel met digitaal lesmateriaal. Alle leerlingen van 2 gymnasium krijgen hiervoor een tablet/ laptop van school die ze natuurlijk ook in de volgende jaren gebruiken.
Lees meer over de doelstelling en meerwaarde van gymnasium-plus.

 
Versterkte talen

In de loop van de tijd leiden we leerlingen op voor het pretentieuze Cambridge Certificate. Al in de vwo-plusbrugklas geven we extra aandacht aan het vak Engels en werken we met een volledig Engelstalige methode.
Leerlingen die talen leuk vinden kunnen op het gymnasium ook nog versterkt Frans of Duits doen.

Tekenen, handvaardigheid of muziek in 3 gymnasium?
In de derde klas kan de leerling een keuze maken tussen tekenen/handvaardigheid enerzijds en muziek anderzijds.
Elke leerling krijgt in het lesrooster tekenen/handvaardigheid opgenomen.
Voor de leerling die muziek kiest worden er -mits er voldoende belangstelling is- uren muziek in
het lesrooster opgenomen. De leerling die muziek kiest kan:
a) tekenen/handvaardigheid laten vallen;
b) alle drie de vakken volgen (deze drie vakken tellen mee voor de overgang).
De keuze van de leerling, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gemaakt en doorgegeven, is een
definitieve die voor het gehele schooljaar geldt. Tussentijds kunnen er geen wijzigingen plaatsvinden.

Uitdagende projecten

Gymnasiasten volgen allerlei uitdagende projecten. Een overzicht van de projecten in de verschillende leerjaren
  
2 gymnasium-plus

• Robotica
• Onderzoeken en ontwerpen

3 gymnasium-plus

• Luchtvaart
• Filosofie
• Moleculair koken

4 gymnasium-plus

• Leef met je hart in Vie Curi Medisch Centrum (natuurprofiel)
• Journalistiek (maatschappijprofiel)
  
5 gymnasium-plus

• Reflector: het ontdekken van een academische studie.
• Keus uit taal, cultuur, natuurwetenschappen, wiskunde, geneeskunde en meer.
• Uitdagende programma’s, zoals Chinees, staatsrecht en in het kader van 'academic experience' andere modules van bijvoorbeeld de Open universiteit.