Enquêtes

Geachte heer, mevrouw,


Graag willen wij uw medewerking vragen voor het project ValuaStat. Dit kunt u doen door de door ons gemaakt enquête in te vullen. De verzamelde data zal gebruikt gaan worden door leerlingen van bovenbouw HAVO en VWO. Zij zullen door middel van statistisch onderzoek verbanden gaan leggen tussen groepen met bepaalde persoonskenmerken.

Voor dit onderzoek hebben wij alleen gegevens nodig van mensen die inwoner zijn van de gemeente Venlo.

De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld. Het is voor ons niet mogelijk om te zien wie welke antwoorden ingevuld heeft. Dit is voor het onderzoek ook niet van belang. De resultaten zullen niet op individueel niveau geanalyseerd worden.

Indien u bereid bent mee te doen aan het onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk om via deze link de vragenlijst te openen en de vragen en stellingen te beantwoorden. Neem rustig de tijd om de vragen en stellingen door te lezen en probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het invullen van de vragen zal ongeveer 30 minuten van uw tijd kosten.

Bij de eerste vraag wordt u gevraagd om een respondentnummer in te vullen, dit nummer heeft u per brief ontvangen.


U maakt door middel van het invullen van deze vragenlijst kans op een VVV-waardebon ter waarde van €50,-. Om kans te maken op deze prijs dient u de vragenlijst volledig af te ronden en op de laatste pagina uw e-mailadres in te vullen. Dit e-mailadres zal, om uw privacy te waarborgen, niet gekoppeld worden aan uw antwoorden.

U maakt door het invullen de enquête vernieuwend onderwijs mogelijk!

Dank voor uw medewerking.Met vriendelijke groeten,Dhr. F. van Ballegooij Mw. I. Rouhof Mw. A. Steijvers

Maatschappijwetenschappen Maatschappijleer Wiskunde