Regels

Lesuitval
Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. In het algemeen geldt voor de eerste drie klassen dat de leerlingen worden opgevangen als er een les uitvalt.

 

 

 
Te laat komen
Als je te laat komt, moet je een te laat brief halen bij de receptie. De eerstvolgende ochtend moet je je om 8.00 uur melden bij verzuimbeheerder.

havo/vwo: de heer Stefan Hoeboer
vmbo bovenbouw: mevrouw Larissa Kerver (bassis, kader) of de heer Cor Bosman (GT)

Gele kaart
De docent geeft een gele kaart aan een leerling als hij/zij de lessituatie dusdanig verstoort dat zijn/haar aanwezigheid een goede lesvoortgang in de weg staat. De leerling haalt een gele kaart bij de verzuimbeheerder en komt met een ingevulde gele kaart 5 minuten voor het einde van de les terug bij de docent. De docent vult op de gele kaart de reden in van verwijdering uit de les en geeft strafwerk op. De docent neemt dezelfde dag nog telefonisch contact op met ouders en informeert de mentor van de leerling over dit gesprek.

Ziekte, betermelding en lesverzuim
U kunt uw kind digitaal ziekmelden. Bekijk hier hoe u dit kunt doen. U kunt uw kind zelfs ziekmelden wanneer de school gesloten is. Via uw eigen ouderaccount van Magister kunt u uw kind ziekmelden voor een bepaalde tijd. Een betermelding is na een digitale ziekmelding niet nodig, aangezien uw kind automatisch niet langer ziek is gemeld en weer op school aanwezig is. Het spreekt vanzelf dat uw ouder-inloggegevens van Magister alleen voor ouders en enkel voor ouderdoeleinden zijn. Dus niet beschikbaar (en niet toegankelijk!) voor uw kind. Op verzoek van de verzuimbeheerder vragen we u om de ziekmelding vóór aanvang van de lessen te doen.

Of u kunt de ziekmelding vanaf 8.00 uur doorgeven via tel.nr. 077-3590406 

Word een kind op school ziek, dan meld hij/zij zich bij de verzuimbeheerder. Na contact met de ouders mag hij/zij naar huis.

Controle van kluisjes

De kluisjes van leerlingen kunnen periodiek en onaangekondigd (in aanwezigheid van een getuige) gecontroleerd worden op inhoud zoals drugs, wapens en dergelijke.

Gevonden voorwerpen
Niet kostbaar:
* waarde niet meer dan €450
* bewaartermijn 3 maanden 
* vinder wordt geen eigenaar
 
Kostbaar:

* waarde van €450 of meer
* bewaartermijn 1 jaar 
* na 1 jaar wordt vinder eigenaar, mits de vinder de zaak binnen 1 maand, na dit jaar, de zaak in eigendom neemt
 
In de praktijk:
- gevonden voorwerpen worden afgegeven bij de receptie of bij een conciërge 
- alle gevonden voorwerpen worden gedateerd en in bewaring gehouden in de opslagruimte bij gymzaal 40.14 
- kostbare voorwerpen (bv. telefoons, chromebooks, of i-pads) worden bewaard in de kluis bij de Receptie 
- leerlingen/medewerkers die gevonden voorwerpen afgeven worden bedankt voor hun eerlijkheid 
- leerlingen/medewerkers die een gevonden voorwerp opeisen kunnen aantonen dat het voorwerp aan hun toebehoort

Aangifte van diefstal
Bij vermissing en/of diefstal van persoonlijke spullen meldt een leerling, ouder of verzorger dit bij zijn/haar mentor. Indien gewenst kan de leerling, ouder of verzorger vervolgens aangifte doen bij de politie. Dit kan digitaal of op het politiebureau.
De mentor meldt de vermissing bij de teamleider facilitaire dienst zodat de school overzicht heeft.

Campusleerlingenstatuut
De school heeft ook een Campusleerlingenstatuut, een schriftelijke vastlegging van de rechten en plichten van de leerlingen. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mailtje naar de Leerlingenraad. (leerlingenraad@valuascollege.nl)

Telefoontas in de klas
Binnen school besteden we aandacht aan de omgang met moderne media, waaronder verstandig gebruik van de mobiele telefoon. We streven ernaar zoveel mogelijk rust te bewaren en duidelijke mogelijkheden te creëren voor het omgaan met een mobiele telefoon tijdens lestijd. Dit uit zorg voor de leerling en ook de medewerkers van de school. In alle lokalen van het Valuascollege hangt een telefoontas.

 • In gebouw 500 gelden de volgende regels:
  Telefoon in de telefoontas
  Telefoon in de eigen tas
  Telefoon in het kluisje
   
 • In het hoofdgebouw bepaalt de docent zelf of hij/zij gebruik maakt van deze tas. Indien de docent gebruik maakt van de tas, volgen de leerlingen de regels die de docent stelt.
   
 • Als een leerling zich niet aan de regels houdt, wordt de telefoon ingenomen. De leerling kan de telefoon (op vertoon van zijn/haar schoolpasje) na 16.00u ophalen bij de receptie in het hoofdgebouw.
   
 • Leerlingen hebben de keuze om de telefoon thuis te laten, in hun kluis te bewaren of een andere afgesloten plek. Indien de leerling kiest de telefoon mee te nemen naar de klas, kiest hij/zij ervoor de telefoon in de telefoontas te deponeren. De leerling (en zijn/haar ouders/verzorgers) zijn daardoor verantwoordelijk voor de telefoon, school is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging. Uiteraard zal school/de docent regels voor het gebruik van de telefoontas hanteren om er mede voor te zorgen dat de telefoon niet stuk/kwijt/zoek raakt.

 

Bekijk de algemene regels

Bekijk de Valuas Values