Regels

Lesuitval
Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. In het algemeen geldt voor de eerste drie klassen dat de leerlingen worden opgevangen als er een les uitvalt.

 

 

 
Te laat komen
Als je te laat komt, moet je een te laat brief halen bij de receptie. De eerstvolgende ochtend moet je je om 8.00 uur melden bij verzuimbeheerder.

havo/vwo: de heer Stefan Hoeboer
vmbo bovenbouw: mevrouw Larissa Kerver (bassis, kader) of de heer Cor Bosman (GT)

Gele kaart
De docent geeft een gele kaart aan een leerling als hij/zij de lessituatie dusdanig verstoort dat zijn/haar aanwezigheid een goede lesvoortgang in de weg staat. De leerling haalt een gele kaart bij de verzuimbeheerder en komt met een ingevulde gele kaart 5 minuten voor het einde van de les terug bij de docent. De docent vult op de gele kaart de reden in van verwijdering uit de les en geeft strafwerk op. De docent neemt dezelfde dag nog telefonisch contact op met ouders en informeert de mentor van de leerling over dit gesprek
 

Ziekte, betermelding en lesverzuim
Als je ziek bent laat je je ouders naar school bellen (tel. 077-3590406). Als je weer op school komt meld je je met een rode kaart en je leerlingenpasje, beter bij de receptie. Word je op school ziek, dan meld je je bij de verzuimbeheerder. Na contact met je ouders mag je naar huis.

Controle van kluisjes

De kluisjes van leerlingen kunnen periodiek en onaangekondigd (in aanwezigheid van een getuige) gecontroleerd worden op inhoud zoals drugs, wapens en dergelijke.

Gevonden voorwerpen
Niet kostbaar:
* waarde niet meer dan €450
* bewaartermijn 3 maanden 
* vinder wordt geen eigenaar
 
Kostbaar:

* waarde van €450 of meer
* bewaartermijn 1 jaar 
* na 1 jaar wordt vinder eigenaar, mits de vinder de zaak binnen 1 maand, na dit jaar, de zaak in eigendom neemt
 
In de praktijk:
- gevonden voorwerpen worden afgegeven bij de receptie of bij een conciërge 
- alle gevonden voorwerpen worden gedateerd en in bewaring gehouden in de opslagruimte bij gymzaal 40.14 
- kostbare voorwerpen (bv. telefoons, chromebooks, of i-pads) worden bewaard in de kluis bij de Receptie 
- leerlingen/medewerkers die gevonden voorwerpen afgeven worden bedankt voor hun eerlijkheid 
- leerlingen/medewerkers die een gevonden voorwerp opeisen kunnen aantonen dat het voorwerp aan hun toebehoort

Aangifte van diefstal
Bij vermissing en/of diefstal van persoonlijke spullen meldt een leerling, ouder of verzorger dit bij zijn/haar mentor. Indien gewenst kan de leerling, ouder of verzorger vervolgens aangifte doen bij de politie. Dit kan digitaal of op het politiebureau.
De mentor meldt de vermissing bij de teamleider facilitaire dienst zodat de school overzicht heeft.

Campusleerlingenstatuut
De school heeft ook een Campusleerlingenstatuut, een schriftelijke vastlegging van de rechten en plichten van de leerlingen. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mailtje naar de Leerlingenraad. (leerlingenraad@valuascollege.nl)

Bekijk de algemene regels

Bekijk de Valuas Values