Nieuws

Verkort rooster - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Verkort rooster

De komende dagen worden tropische temperaturen voorspeld. Om die reden heeft de directie besloten om vanaf vandaag een verkort rooster voor de rest van deze week in te voeren. Dit betekent dat de lessen 40 minuten duren en het 7de, 8ste en 9de lesuur komen te vervallen.

 

Concreet vinden de lessen plaats volgens onderstaand rooster:


1e 08.30 - 09.10 uur
2e 09.10 - 09.50 uur
3e 09.50 - 10.30 uur

Pauze

4e 10.50- 11.30 uur
5e 11.30 - 12.10 uur
6e 12.10 - 12.50 uur

De keuze voor dit rooster is enerzijds gelegen in het feit dat we rekening willen houden met de zeer warme omstandigheden en anderzijds ook oog willen hebben voor onze collega’s die toetsen hebben gepland en/of de stof goed willen afronden met het oog op de komende toetsweek of einde van het schooljaar. Daarboven speelt ook mee dat zowel op de woensdag als op de vrijdag al sprake is van een gepland, aangepast rooster.

Komende vrijdag bekijken we de situatie voor de week daaropvolgend. Mits aan de orde wordt u hierover separaat geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, namens de directie

Hans Oostdam
Campusdirecteur
 

Ga terug