Nieuws

Praat mee, in de ouderraad van school - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Praat mee, in de ouderraad van school

Aan het einde van dit schooljaar gaan drie ouders stoppen met de ouderraad, omdat hun kinderen hopelijk slagen.Dat betekent dat we een oproep aan ouders doen om zich aan te melden voor de ouderraad.

De ouderraad is een overlegorgaan van ouders van leerlingen van het Valuascollege. Hierin worden allerlei zaken met betrekking tot de school en het onderwijs met de directie besproken. De ouderraad fungeert ook als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de schooldirectie. Bij een aantal activiteiten op school verleent de ouderraad zijn medewerking.

De vergaderdata in het schooljaar 2017-2018 zijn:
Dinsdagen 19 september, 7 november, 16 januari, 6 maart, 24 april en 12 juni.

Thema-avonden
Regelmatig organiseert de ouderraad thema-avonden voor ouders van leerlingen.

Klankbordgroepen

Binnen de klankbordgroepen (KBG) worden specifieke thema’s behandeld. In elke klankbordgroep proberen we met minimaal één lid van de ouderraad vertegenwoordigd te zijn. Er zijn o.a. KBG TOPklassen en KBG dyslexie.

Contactgegevens
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: or.secretariaat.valuas@gmail.com
 

Ga terug