Nieuws

Leerlingen Valuascollege behalen academisch certificaat - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Leerlingen Valuascollege behalen academisch certificaat

Op dinsdag 16 mei vond een bijzondere avond plaats in het gebouw van University College Venlo aan de Deken van Oppensingel. Zes leerlingen van de vijfde klas die deel hadden genomen aan het programma Pre-Academic Experience van de Universiteit Maastricht presenteerden in het Engels de resultaten van hun onderzoek. Dat gebeurde in het gezelschap van ouders, medewerkers en student-tutoren van de Maastrichtse universiteit en belangstellende collegae van het Valuascollege.

Het was een prachtige avond. In vlekkeloos Engels presenteerden de leerlingen, ditmaal allemaal gymnasiasten, hun onderzoek. De onderwerpen - stuk voor stuk sociaal relevant - waren zeer verschillend, en betroffen filosofie, theoretische natuurkunde, gezondheidswetenschap, literatuurwetenschap en econometrie. Ontspannen en deskundig gingen de leerlingen na hun presentatie in op kritische vragen die vanuit het publiek werden gesteld.

Renée Schinck beet de spits af met haar lezing Justice: as a virtue and as fairness.
In haar presentatie maakte zij een vergelijking tussen de theorieën van de Stoïcijnen (in het bijzonder de Romeinse filosoof Seneca) en de hedendaagse Amerikaanse rechtsfilosoof John Rawls over rechtvaardigheid.

Vera Belde sprak daarna onder de titel The Multi-Universe, explained with wave-particle duality over parallelle universa. Over het bestaan van meer werelden ontspon zich een enerverende discussie.

Danara Ryan deed onderzoek naar het zikavirus en het effect van dit virus in verschillende stadia van zwangerschap. Haar conclusie was dat een infectie iets minder schadelijk bleek te zijn naarmate de besmetting later plaats vond tijdens de zwangerschap.

Daarna was Ellen Theuws aan de beurt. Ethics, aesthetics and aestheticism in The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde was de titel van haar voordracht. Ellen betoogde dat in deze roman van Oscar Wilde kunst slechts het schone moet tonen en geen leidraad is voor het goede handelen.

Aisja Thijssen en Lotte Gerrits waren de laatste sprekers. Zij vroegen zich af wat de invloed van de financiële crisis op de voorspelbaarheid van de aandelenmarkt was. Zij presenteerden een model waarmee zij aantoonden dat de aandelenmarkt wiskundig voorspelbaar is. Dat neemt overigens niet weg dat gedrag van investeerders niet altijd wordt geleid door rationele motieven.

Alle leerlingen kregen na afloop een certificaat van de universiteit, waarmee zij in de toekomst hun voordeel kunnen doen. Waardering verdienen de organisatoren: Maartje Lieshout van University College Venlo en decaan Yvonne Schoolmeesters van het Valuascollege. Het was een fantastische avond - een gebeurtenis die eigenlijk niemand met een hart voor onze leerlingen en wetenschap mag missen.

 

Ga terug