Nieuws

Bent u wel/niet tevreden over het Valuascollege? - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Bent u wel/niet tevreden over het Valuascollege?

Ieder jaar doet het Valuascollege mee aan een landelijke online enquête waarbij ouders / verzorgers worden gevraagd naar hun tevredenheid over onze school. Ook de leerlingen mogen hun mening geven in een online enquête.

Vanaf maandag 6 november staan er 2 onderzoeken klaar.
1. Het onderzoek ‘Tevredenheid ouders brugklas’. In hun mail ontvangen de ouders een uitnodiging om aan dit onderzoek deel te nemen.
2. Het onderzoek / Tevredenheid leerlingen brugklas’. De desbetreffende kinderen ontvangen in zijn / haar schoolmail een uitnodiging.

De resultaten van het onderzoek worden via de site en de social media van de school gedeeld. Als er acties uitgezet worden n.a.v. de resultaten van het onderzoek dan worden ouders hier via dezelfde kanalen van op de hoogte gehouden. Om tot publicatie over te gaan houden we wel een ondergrens van respondenten aan.

De resultaten van deze onderzoeken geven onze school veel informatie waardoor wij onze school voortdurend kunnen verbeteren.

Reageer massaal en laat ons weten op welk gebied we het goed doen en waar de knelpunten zitten. De laatste vraag van het onderzoek kan hier in het bijzonder aan bijdragen. Het gaat hierbij om de vraag:
“Hier kunt u een opmerking maken over de school. Dat kan zowel positief zijn als kritisch, zowel over het verleden als de toekomst.”

Uw antwoord blijft volledig anoniem.

Met vriendelijke groet,

Xavier Schobben
kwaliteitszorg Valuascollege
XSchobben@ogvo.nl

 

Ga terug