Nieuws

Algemeen tevredenheidsonderzoek - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Algemeen tevredenheidsonderzoek

Ieder jaar doet het Valuascollege mee aan een landelijke online enquĂȘte waarin alle leerlingen worden bevraagd over hun tevredenheid wat betreft onze school. In april / mei hebben we aan onze leerlingen gevraagd hoe tevreden ze zijn over onze school. Leerlingen van alle leerjaren en niveaus hebben de mogelijkheid gehad om aan te geven hoe tevreden ze zijn over onze school.

Om tot publicatie van de resultaten over te gaan hanteren we een ondergrens van 40% van de mogelijke respondenten. Dit percentage hebben we voor dit onderzoek niet behaald.
De reacties van de leerlingen die het onderzoek wel hebben ingevuld gaan uiteraard niet verloren. Binnen de directie en de teams is er aandacht voor op- en aanmerkingen van onze leerlingen. Verder wordt er gekeken naar manieren om de respons bij een volgend onderzoek te vergroten.

Ga terug